Skal du pusse opp huset? Oppussing er tidkrevende å utføre selv. La heller fagfolk ta hele jobben for deg.

Vi har kunnskap og ferdigheter som trengs for å løse de fleste prosjekter:

  • tilbygg på hus, hytter og garasjer,
  • utskifting av takstein,
  • takløft,
  • oppgradere våtrom,
  • bytte vinduer, isolere, skifte kledning eller rehabilitere eldre hus for å møte dagens moderne standard.